Uncategorized

200 euro sosyal dayanışma geliri kimlere verilecek?

Οι βουλευτές στην Ελλάδα παίρνουν τρεις φορές περισσότερα χρήματα από τον μέσο πολίτη

Τους μισθούς που παίρνουν οι βουλευτές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και τις αμοιβές ορισμένων Ευρωπαίων πρωθυπουργών, όπως της Άγκελα Μέρκελ, κατέγραψε το ιρλανδικό site thejournal.ie.

200 euro sosyal dayanışma geliri kimlere verilecek?

Aşırı yoksulluk içindeki 700 bin Yunan vatandaşına yönelik sosyal dayanışma gelirine (KEA) başvurular Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yapılmaya başlayacak.

Hak sahiplerine sosyal dayanışma geliri olarak ne ödenecek?

– Tek fertli aileye, ayda 200 euro

– Her reşit aile ferdi için ayda 100 euro daha

– Her çocuk fert için 50 euro daha

– Ücretsiz ilaç-doktor hizmeti, okullarda yiyecek, sosyal programlardan istifa etmek gibi bir dizi sosyal hizmet

Sosyal dayanışma geliri için aranan kriterler ise şöyle:

Gayrimenkul malvarlığı:

Tek fertli hane için sahip olunan gayrimenkullerin değerinin 90.000 euro’yu aşmaması ve her aile ferdi için bu sınırın 150.000 euro’ya kadar 15.000 euro arttırılması

Menkul malvarlığı:

1. Hanenin menkul servetinin harcamaları (otomobil, motosiklet) 6.000 euro’yu geçmeyecek

2. Programa başvurmadan önceki 6 aylık dönemde hanenin gelir veya mevduatlarının ya da hisse senetlerinin değerinin şu sınırları aşmaması gerekiyor:

Tek fertli aile: 1.200 euro

İki reşit fertli veya tek ebeveynli ve bir çocuklu aile: 1.800 euro

İki reşit fertli ve bir çocuklu veya tek ebeveynli ve iki çocuklu aile: 2.100 euro

Üç reşit fertli aile veya iki reşit fertli ve iki çocuklu ya da tek ebeveynli ve üç çocuklu aile: 2.400 euro

Üç reşit fertli ve bir çocuklu aile veya iki reşit fertli ve üç çocuklu ya da tek ebeveynli ve dört çocuklu bir aile: 2.700 euro

Dört reşit fertli veya iki reşit fertli ve dört çocuklu ya da tek ebeveynli ve beş çocuklu bir aile: 3.000 euro.

Programa başvuru için gerekli evraklar:

Programa başvurmak isteyenlerin toplayacağı evraklar şöyle sıralanabilir AMKA (sosyal sigorta numarası), AFM (vergi numarası), gelir ve malvarlığı ile ilgili bilgiler, ikamet edilen adresle ilgili belge, banka hesabı ve IBAN.

Programa başvurular nereden yapılacak?

Programa başvurular belediyeler veya Vatandaşa Hizmet Merkezleri (KEP) aracılığıyla yapılabilir. Belediyeler ve KEP’ler aracılığıyla başvuru yapacakların ayrıca programın internet sitesinde bulunan rıza formunu doldurarak, ailenin bütün reşit fertlerinin bilgi ve verilerinin karşılaştırılmasına razı olduklarını beyan etmeleri gerekir.

Başvurular ayrıca programın internet sitesi üzerinden de yapılabilir: https://keaprogram.gr/