Uncategorized

Yunan Dışişleri: Türkiye uluslararası hukuk dersleri veremez

Yunan Dışişleri tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Uluslararası hukukun sabit ve önde gelen ihlal edicisinin bize uluslararası yasallığa uyulması dersleri vermesi mümkün değildir.

Bir gün içerisinde Yunan adaları üzerinde 138 ihlal ve 10 uçuş ihlali yapan ve bunun yanı sıra topraksal egemenliğimiz aleyhine ve engelsizce uygulanmasına tehditler savuran  ihlal edicinin buna hakkı yoktur.

Yunanistan, Birleşmiş Milletler haritasının öngördüğü şekilde yasal savunma yapmak ve egemenlik ve topraksal bütünlüğünü savunmak için öngörülen önlemleri alma hakkında hiçbir zaman ve hiç kimseye karşı vazgeçmeyecektir.

Türkiye’nin zaten, İtalya ve İttifak Güçleri arasında 1947 yılında imzalanan ve On İki Adaların tam egemenliğiyle birlikte Yunanistan’a verildiği Paris Barış Antlaşmasında yer almayan taraf olarak, Türkiye için ‘res inter alios acta’ (iki taraf arasındaki bir anlaşma, üçüncü şahsı bağlamaz) olan bu Antlaşmadan hiçbir hak doğmamaktadır”