Uncategorized

Azınlık eğitimiyle ilgili yasa tasarısı parlamentoya sunuldu

“Acil” ibaresiyle meclise sunulan yasa tasarısı Pazartesi ve Salı günü Eğitim Komisyonlarında görüşülecek ve Perşembe günü meclis genel kurulunda görüşülerek oylamaya sunulacak.

Yasa tasarısında neler öngörülüyor?

Parlamentoya sunulacak karar Selanik Aristotelio Üniversitesi Pedagoji Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İlköğretim Bölümüne alınacak öğrenci sayısının attırılması öngörülüyor. Ancak açılacak yeni kontenjanın sadece ve sadece Trakya Müslüman Azınlığı üyesi örencilere ayrılması öngörülüyor ve bu öğrencilerin Azınlık Eğitimi Bölümünde eğitim görme zorunluluğu getiriliyor. Bunun yanı sıra açılacak ek kontenjan ile alınacak öğrencilerin başka bir fakülteye yatay geçiş yapmasına da hak tanınmıyor.

Azınlık programı eğitimcileri dalı kuruluyor

Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamanın bir başka bölümünde ise azınlık eğitimi ile ilgili olarak Bakan Gavroğlu tarafından parlamentoya oylamaya sunulacak karar “Trakya’da İlköğretime bağlı Azınlık Okullarının Azınlık Programı Eğitimcileri için PE 73 Dalının kurulmasını” öngörüyor. Bu kategoride, Batı Trakya’daki azınlık ilkokullarındaki öğretmen açığını kapatacak eğitimciler yer alacak. Bu kategoriye dahil edilen eğitimciler ise şöyle sıralandı:

A) Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) mezunları

B) 2011-2012 eğitim yılından 2016-2017 eğitim yılına kadar Selanik Aristotelio Üniversitesi Pedagoji Fakültesi İlköğretim Bölümüne giren ve “Türkçe Dili ve Öğretimi”, “Azınlık Eğitimi” ve “Çok Dillilik ve Çok Kültürlülük” alanlarında en azından 7 dersten geçer not alarak mezun olan Trakya Müslüman Azınlığı üyeleri

C) Selanik Aristotelio Üniversitesi Pedagoji Fakültesi İlköğretim Bölümüne giren ve Azınlık Eğitimi Ana Bilim Dalındaki bütün dersleri geçerek mezun olan Trakya Müslüman Azınlığı üyeleri.