Uncategorized

Azınlık Programı Öğretmenleri Okulunun Selanik’e açılmasına itiraz ettiler

Yasa tasarısında öngörülen konulardan biri de azınlık okullarında görev yapan ve azınlık programından sorumlu eğitimciler için Azınlık Programı Öğretmenleri Okulunun (DEMP) kurulması. Ancak bu öğretmen okulu beklendiği üzere Dedeağaç’a (Alexandroupoli) değil Selanik’e kurulacak. Bu okulun ne Selanik Özel Pedagoji Akademisinin (SÖPA) yerine kurulacağı ne de devamı olacağı belirtilirken, iki yıllık olacak bu okulda sadece Yunan Pedagoji Fakültelerinden mezun olmuş azınlık bireyleri eğitim görebilecek.

İlk andan itibaren bu girişimi destekleyen Dimokritos Üniversitesi de, zorluklara göğüs gerebilecek kapasiteye sahip olduğunu ve bu okulun Selanik Aristotelio Üniversitesi yerine Trakya Dimokritos Üniversitesi bünyesi altında faaliyet göstermesi gerektiğini düşünüyor.

Bu amaçla da Dimokritos Üniversitesinde görev yapan çok sayıda akademisyenin altına imza attığı bir mektup hazırlandı ve başta Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu olmak üzere bakan yardımcılarına de gönderildi. Mektupta ilgili 14. maddenin geri çekilmesi ve cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle DEMP’in Dimokritos Üniversitesine açılması isteniyordu.

Mektubun Yunanca tam metni BURADA!