Uncategorized

Tarım Bakanlığında arıcılığı görüştüler

Toplantı, Tarım Bakan Yardımcısı Yannis Tsironis’in daveti üzerine yapıldı. Yeni Arıcılık Programı bir öncekine kıyasla 3 milyon euro daha fazla finansmana (21 milyon euro) sahip. Arıcılık merkezleri, yaylacılık ve uygulamalı araştırma alanlarındaki fonların arttırılması öngörülüyor.

Görüşmede programdan istifade eden arıcılık merkezlerinin işleyiş masrafları, arı hastalıklarıyla mücadele, elektronik arıcılık ağı gibi alanlardaki sorunlar çözüldü ve arıcılık sektörünün nasıl daha fazla geliştirilebileceği ele alındı.