Uncategorized

Çiftçilerin EFK iadesi hakkında Bakana mektup yazdı

Mektup Maliye Bakan Yardımcısı Ekaterini Papanatsiu ile Kamu Gelirleri Kurumu Başkanı Yorgos Pitsilis’e gönderilirken, vergi iadesi sürecinin yerel Vergi Dairelerine yük olacağı belirtildi. Zira hak sahibi çiftçilere vergi iadesi yapılmadan önce kamuya ve sigorta fonlarına borcunun olup olmadığının incelenmesi ve borç olması durumunda da borca mahsup edilmesi gerekiyor.

Yunanistan Ekonomi Odasının Trakya Şubesi bu şekilde gerek Vergi Dairlerinin kaynaklarının harcanacağı gerekse de vergi mükelleflerinin taleplerinin yerine getirilmesinde önemli gecikme yaşanacağını ifade etti.

Mektupta “Biz sürecin daha iyi tasarlanmasını öneriyoruz. Böylece ilgili dairelerdeki bilişim sistemleri azami derecede değerlendirilebilir ve olası borçlar daha kolay mahsup edilebilir” denildi.