Yunanistan Batı Trakya Haber

Pilot anadil programı hakkında Rodop İlköğretim Eğitimcileri Derneğinden açıklama

Pilot anadil programı hakkında Rodop İlköğretim Eğitimcileri Derneğinden açıklama

Devlet anaokullarının işleyişi ve bunlara azınlık üyelerinin anadilinin konulması konusuyla ilgili olarak Rodop İlköğretim Eğitimcileri Derneği “Tris İerarhes” bir açıklama yayınladı.

Son dönemde atılan adımlarla ilgili endişelerini dile getiren dernek, durum tespiti yaparak önerilerde bulunuyor.

“Gümülcine (Komotini) dışında Rodop ili genelinde azınlığın ikamet ettiği yerleşim birimlerinde devlet anaokulları eksikliği olduğuna” dikkat çekilen açıklamada “Bunun sonucunda da azınlık öğrencilerinin önemli bir bölümünün hiçbir okul öncesi eğitimi almadan ilkokula gittiği” belirtiliyor.

“Birçok azınlık üyesi çocuğun ilk aşamada anaokullarında iletişim sorunu çektiği ve bunun anaokulu öğretmeninin almış olduğu eğitim veya çocukların anadilini anlayıp konuşabilmeleriyle aşılabildiği” ifade edilen açıklamada “bütün çocukların – dolayısıyla azınlık üyesi çocukların da – bedava devlet anaokuluna gitmeleri gerektiği ve iki yıllık ücretsiz okul öncesi devlet eğitimi için uğraş verdikleri” dile getiriliyor.

“Çok kültürlü Trakya yıllardır bu insanların kültürüne saygı göstermekte ve anaokulu öğretmenleri (azınlık) çocukların farklılığını kabul ederek büyük uğraşlar ve seminerler sonucunda bu çocukların anadiline dayanarak Yunancayı da ikinci dil olarak öğretmeyi başarmışlardır” ifadelerine yer verilen açıklamada azınlık çocuklarının gittiği anaokullarında pilot olarak hayata geçirilecek programda çocuklara yardımcı olmak için görev yapacak kişinin sadece üniversite mezunu olması kriterinin kabul edilemez olduğu kaydediliyor.

Derneğin talepleri ise özetle şöyle:

1. Bütün devlet anaokulları ve şubeleri çalışsın, ilin anaokulu olmayan bölgelerine anaokulları açılsın.

2. Memorandum politikalarının karşı olarak toplu anaokulu öğretmeni ataması yapılsın.

3. Anaokulu öğretmeni başına düşen (azınlık üyesi) çocuk sayısı, ya mümkün olan yerlerde yeni sınıflar oluşturularak ya da yeni anaokulu öğretmenleri istihdam edilerek düşürülsün.

4. Azınlık öğrencilerinin gittiği anaokullarında Yunanca dışındaki farklı anadilin desteklenmesi için kadro sayısı arttırılsın.

5. Anaokulu binaları ve kullanılan eğitim malzemeleri yenilensin.

6. Azınlık çocukları ve yetişkinleriyle iletişimin sağlanabilmesi için gelecek yıldan itibaren bütün bölge eğitimcileri için çocuklarının anadilleriyle ilgili anaokulu öğretmenlerine seminerler verilsin.

Açıklamanın Yunanca tam metni BURADA!