Yunanistan Batı Trakya Haber

İskeçe DAKE anaokullarındaki pilot uygulamaya karşı

İskeçe DAKE anaokullarındaki pilot uygulamaya karşı

İskeçe (Xanthi) Demokratik Bağımsız İlköğretim Eğitimcileri Hareketi (DAKE) Batı Trakya’da azınlık nüfusunun yaşadığı bölgelerdeki anaokullarında pilot olarak hayata geçirilecek anadili uygulaması ile ilgili açıklama yayınladı.

“Trakya bölgesinde okul öncesi eğitimle ilgili gelişmeler hakkında yoğun endişelerini” dile getiren DAKE’nin açıklamasında “Eğitim Politikası Enstitüsü (İEP) Müslüman azınlık üyelerini dil ve kökene göre (Türkçe konuşan Müslümanlar, Pomaklar, Romanlar) herhangi bir ayrım yapmaksızın Trakya’da sadece azınlık nüfusunun yaşadığı bölgelerdeki anaokullarında okul öncesi eğitime yönelik pilot programı hayata geçiriyor” ifadeleri yer aldı.

DAKE “İEP’in bu programı ilerletmek için kullandığı pedagojik giysi ve kulağa hoş gelen cümlelerin arkasında ustaca son derece önemli konuların gizli olduğunu” ifade ederek o konuları şöyle sıralıyor:

– Pomak ve Romaları Türk kökenlilere entegre etme yönünde nüfusun heterojen kompozisyonunu göz artı etmek. Programın savunucuları, çocukların daha iyi Yunanca öğrenmeleri için önce Türkçe dilinde yardım görmelerini savunuyor. Buna cevap, devlet anaokulunda öğrenim görmüş azınlık çocuklarının gerek anadili gerekse de Yunanca dilindeki becerilerini daha hızlı geliştirmiş olmalarıdır. Bu da öğrencilerin ilkokula kayıtlarının yapılabilmesi için anaokulu eğitimini zorunlu kılınmasıyla başarılmıştır.

– Sınıftaki yardımcının sadece üniversite mezunu olmasının yeterli sayılması pedagojik açıdan kabul edilemez.

– Bütün planlamadan, bölgedeki eğitim camiasının rızasının sağlanması için uğraşılmasının yer almaması.

– 200/98 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde devlet anaokulunda yardımcının yer almasının öngörülmemesi.

– Türkçenin anadil olarak genelleşmesi konusunda programın Truva atı teşkil etmesi ve anaokullarının tek dilliden çift dilliye dönüştürülmesi tehlikesinin bulunması, ki bu Yunanistan içinde ve özellikle de dışındaki etkenlerin süregelen bir arzusudur.”

Açıklamada “DAKE’nin Trakya’daki anaokullarında pilot uygulamanın hayata geçirilmesine karşı çıktığı” ifade edilirken “eğitimciler için anadili eğitimi ve kültürlerarası eğitim programlarının hayata geçirilmesi” için mücadele verdikleri ifade ediliyor.

Açıklamanın YUNANCA TAM METNİ BURADA!